Het Groninger Landschap verwijdert zieke essen op Landgoed Coendersborg

Zieke essen op Landgoed Coendersborg

Het Groninger Landschap heeft vanuit veiligheidsoverwegingen tientallen essen moeten verwijderen op Landgoed Coendersborg in Nuis.

De es gaat momenteel massaal dood als gevolg van de essentaksterfte. Een ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve exotische schimmel genaamd vals essenvlieskelkje. Een besmette es is van nature niet bestand tegen de schimmel en zal dus niet van deze ziekte herstellen. Bomen die in de afgelopen jaren ziek geworden zijn, kunnen op onvoorspelbare momenten takken verliezen en spontaan omvallen. Om risico’s voor bezoekers te voorkomen zijn de aangetaste bomen langs de wandelpaden omgezaagd.
De omgezaagde bomen worden niet opgeruimd. De takken zullen binnen een paar jaar verteerd zijn. De dikke stammen zullen nog lang aanwezig blijven en zorgen voor veel nieuw leven. Veel dieren leven van het dode hout, mossen benutten het als groeiplaats en paddenstoelen zullen het uiteindelijk volledig afbreken. De open plekken die zijn ontstaan in het bos zorgen dat het licht, inclusief de zonnewarmte weer tot de bosbodem kan reiken. En geeft nieuwe bomen en struiken een kans om te groeien.