Grutto kondigt het voorjaar aan in De Koningslaagte

In De Koningslaagte, het natuurgebied van Het Groninger Landschap bij Noorderhoogebrug, zijn weer de eerste grutto’s waargenomen. Eind februari, begin maart keren ze terug uit hun zuidelijke overwinteringsgebieden naar Nederland om te broeden. De grutto’s komen af op de door het aangepaste waterbeheer ontstane natte delen in De Koningslaagte met een laagje water boven maaiveld, ook wel plas-dras genoemd. Vanaf begin maart neemt het aantal grutto’s in het gebied snel toe tot een aantal honderden grutto’s, een spectaculair gezicht!

Delen met plas-dras zoals in De Koningslaagte zijn voor de grutto van groot belang. Het plas-dras vormt voor de weidevogels een veilige rust- en verzamelplaats om van hun lange reis bij te komen. Uit zenderonderzoek is gebleken dat grutto’s tijdens hun trek flinke afstanden kunnen afleggen. Het is ca. 4.000 km tussen West-Afrika en Nederland. Enkele vogels overbruggen deze afstand in één ruk! Van zo’n lange reis moeten ze dan op een rustige en veilige plek als De Koningslaagte kunnen bijkomen.

ln en langs de randen van het plasdras zoeken de vogels naar voedsel wat bestaat uit regenwormen en emelten. Ze kunnen hierdoor ‘opvetten’ en energie opdoen voor het komende broedseizoen. De grutto’s verblijven tot ca. april in het plasdras waarna ze zich over het Reitdiepgebied verspreiden om te broeden. Een aantal blijft in De Koningslaagte om daar hun jongen groot te brengen.

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis