Acht natuurorganisaties starten petitie: Geef de Grutto een toekomst in De Oude Held

Acht natuurorganisaties (Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen en de Vleermuiswerkgroep Groningen) starten gezamenlijk een petitie voor het behoud van Polder De Oude Held voor de weidevogels. Ook Vogelbescherming steunt de petitie en zal er landelijk aandacht aan geven. De organisaties roepen iedereen op de petitie te tekenen en te delen.

Uitgerekend in dit weidevogelgebied wil gemeente Groningen de natuurwaarden compenseren die verloren gaan bij woningbouw op de vloeivelden van de voormalige Suikerunie. Dit betekent dat een deel van de polder permanent onder water wordt gezet ten behoeve van onder andere de geoorde fuut en vleermuizen. Het gevolg is dat dit gebied niet meer geschikt is voor weidevogels zoals onze Nationale Vogel de grutto. Grutto’s zijn uiterst plaatstrouw; ze laten zich niet verplaatsen. De plannen van de gemeente Groningen betekenen dus het einde van deze gruttopopulatie. En het gaat al zo slecht met de grutto!

De petitie zal op 12 maart overhandigd worden door de natuurorganisaties aan de politieke fracties van de gemeente Groningen.

Klik hier voor een uitgebreide uitleg over de petitie.

 

Foto: Grutto met jong – Astrid Kant

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis