Het Groninger Landschap aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud

De POM-status is een erkenning voor de professionaliteit van Het Groninger Landschap als erfgoedorganisatie.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Het Groninger Landschap aangewezen als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het Groninger Landschap is daarmee, naast de Stichting Oude Groninger Kerken, de tweede organisatie met een POM-status in de provincie Groningen.

De POM-status is een erkenning voor de professionaliteit van Het Groninger Landschap als erfgoedorganisatie. De stichting zet zich in voor het behoud van natuur én erfgoed in de provincie Groningen. Naast natuurgebieden heeft Het Groninger Landschap een groot aantal rijksmonumenten in bezit, zoals borgen, molens en boerderijen, maar ook wierden en een eendenkooi. In totaal gaat het om 87 rijksmonumenten, waaronder 52 gebouwde monumenten, 31 archeologische monumenten en 4 groene monumenten.

"We zijn erg blij met deze erkenning. Het geeft aan dat het erfgoed bij ons in goede handen is. "

De toekenning van de POM-status is gebaseerd op een advies van de Raad voor Cultuur. De Raad constateert dat Het Groninger Landschap de laatste jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt als erfgoedorganisatie. De organisatie werkt volgens de Raad vanuit een breed perspectief en brengt natuur en erfgoed samen onder de noemer van het (cultuur)landschap. De Raad heeft waardering voor de actieve maatschappelijke opstelling van Het Groninger Landschap in het aardbevingsdossier en de samenwerking met andere organisaties.

De aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud is een goede basis voor de verdere ontwikkeling van Het Groninger Landschap als erfgoedorganisatie. Het levert niet direct extra middelen op, maar geeft de organisatie meer speelruimte bij de inzet van de subsidies voor monumentenonderhoud. Directeur Marco Glastra: ‘We zijn erg blij met deze erkenning. Het geeft aan dat het erfgoed bij ons in goede handen is. Dat het vertrouwen groeit, merken we ook doordat we steeds vaker benaderd worden door monumenteneigenaren die willen verkennen of ze hun monument aan ons kunnen overdragen.’

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis