Het Groninger Landschap ontvangt subsidie voor restauratie rijksmonumenten

Ruimte voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van ons erfgoed

4 februari 2021 – Het Groninger Landschap ontvangt een subsidie uit de regeling Groot onderhoud Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG). De subsidie betekent voor Het Groninger Landschap dat – naast conserveren – ook ruimte is voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van onze monumenten. Het Groninger Landschap ontvangt de subsidie, een bedrag van ruim acht ton, voor boerderij Plaats Melkema in Huizinge, landgoed Borg Welgelegen in Sappemeer en de molens in Niebert en Westerwijtwerd.

21 eigenaren van Groninger rijksmonumenten ontvangen in 2021 subsidie uit het budget van de GRRG. In totaal is voor ruim € 4 miljoen aan subsidies verdeeld. Het budget voor de regeling is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen.