Het Groninger Landschap roept op tot rust voor zeearend Hunzedal

Zeearend in het Hunzedal

Het Groninger Landschap hoopt dit jaar opnieuw op gezinsuitbreiding.

In het Groninger deel van het Hunzedal, rond het Zuidlaardermeer, heeft vorig jaar met succes een paartje zeearenden gebroed. Het Groninger Landschap hoopt dit jaar opnieuw op gezinsuitbreiding.  Het nest bevindt zich in een kwetsbaar gebied, optimale rust in de omgeving van de broedplaats is essentieel voor een nieuw broedsucces van deze soort. Om verstoring tegen te gaan wordt de locatie permanent beveiligd met camera’s.

Het Groninger Landschap heeft net als vorig jaar maatregelen getroffen om verstoring van de zeearenden te voorkomen. Michel Krol, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap roept op tot rust voor de zeearenden: “We gunnen de zeearenden de ruimte om de broedpoging ook dit jaar weer tot een succes te brengen. We zien  er de komende maanden streng op toe dat iedereen zich aan de toegangsvoorwaarden houdt. Rond het nest zijn beveiligingscamera’s geplaatst die dag en nacht elke ongewenste bezoeker detecteren. Daarnaast zijn er permanent handhavers in het gebied aanwezig.”  De zeearend heeft een bijzondere broedlocatie uitgezocht. Het paartje leeft in een gebied  waar natuur, waterwinning, waterberging, landbouw en recreatie elkaar afwisselen, in de directe omgeving van een grote stad.”

 

Vriend van de zeearend
Iedereen wordt opgeroepen om de zeearenden met rust te laten tijdens deze kwetsbare periode. Dit kan door op de openbare weg te blijven, maar ook door een donatie te doen voor de inzet van bewakingscamera’s en handhaving om zo samen verstoring tegen te gaan. “Het inzetten van toezicht en handhaving kost ons veel geld”,  geeft Krol aan. “We zien ons echter genoodzaakt om dit wel in te zetten, aangezien de zeearend juist in het broedseizoen erg verstoringsgevoelig is. Eén persoon die te dicht bij het nest komt, kan de zeearenden van hun broedplek verjagen. “ Er is 10.000 euro nodig voor extra toezicht. Men kan een bijdrage doen en vriend van de zeearend worden via groningerlandschap.nl/zeearend. Afhankelijk van de bijdrage krijgt iedereen die een donatie doet een bedankje, zoals bijvoorbeeld een excursie in het gebied of een kunstwerk van de zeearend van Erik van Ommen.

Het broeden van de zeearend  in het Hunzedal is een prachtige bekroning van het werk dat afgelopen jaren is verzet om de natuur rond het Zuidlaardermeer te versterken. Samen met o.a. provincie Groningen, waterschap Hunze & Aa’s en Waterbedrijf Groningen heeft Het Groninger Landschap veel geïnvesteerd in herstel van natte natuur. Inmiddels leven er otters, bevers en zeldzame vogels als de witwangstern. De zeearend maakt het succes compleet.

zeearend koppel hunzedal zuidlaardermeer