Het Groninger Landschap verwerft extra perceel in Hunzezone

Het Groninger Landschap verwerft extra perceel in Hunzezone

Op vrijdag 17 januari is Het Groninger Landschap eigenaar geworden van een extra perceel in het gebied Euvelgunne midden in de stad Groningen. Het perceel is een voormalige oeverwal van de Hunze en ligt naast de boerderij van wijlen Thies Dijkhuis (1946-2019), ‘de laatste boer van Euvelgunne’. Deze boerderij en het land kwamen eerder al in handen van Het Groninger Landschap. Met de aankoop van het perceel komt de droom Groningen Stad aan de Hunze een stap dichterbij.

Oeverwal van de Hunze
Het aangekochte perceel is een voormalige oeverwal van de rivier de Hunze. Deze rivier stroomde vroeger door de stad Groningen om uiteindelijk uit te monden in de Waddenzee. Met het project Groningen Stad aan de Hunze beoogt Het Groninger Landschap de natuurlijke loop van de rivier in de stad weer zichtbaar te maken. De aankoop van de voormalige oeverwal biedt ook een uitgelezen kans om in te zetten op botanisch beheer en zo typerende beek begeleidende plantensoorten terug te krijgen.

Euvelgunne
Euvelgunne is een gehucht ontstaan langs de Hunze. Het riviertje viel droog bij de aanleg van het Winschoterdiep. De huizen, boerderijen en het omliggende land verdwenen grotendeels bij de aanleg van het gelijknamige bedrijventerrein. Thies Dijkhuis streed gedurende zijn leven voor het behoud van de Hunzezone. Met succes: zijn boerderij Euvelgunnerheem en weilanden bleven gespaard en vormen nu een groene oase binnen de stad.

v.l.n.r. de makelaar, de heer Gosselaar uit Finsterwolde (verkopende partij), de notaris, Jan Beekman (Het Groninger Landschap) en Bert Speelman (Het Groninger Landschap)

De overdracht
Het perceel in de Hunzezone was lange tijd in bezit van de familie Gosselaar uit Finsterwolde. Op het land graasden de koeien van boer Thies Dijkhuis. Op 17 januari 2020 heeft de heer Gosselaar het perceel verkocht aan Het Groninger Landschap.

Boerderij Euvelgunnerheem in de Hunzezone