Historische boerderij Melkema klaar voor de toekomst

Van gas naar gracht

Een decennium na de zwaarste aardbeving op 16 augustus 2012 is op woensdag 7 september het herstel van de historische boerderij Melkema in Huizinge afgerond met een feestelijke bijeenkomst. Commissaris van de Koning René Paas heeft het herstel afgerond door het lint bij de nieuwe aardbevingsbestendige woning in Melkema te knippen. Met het herstel van de aardbevingsschade, de realisatie van de nieuwe woning en innovatieve verduurzaming is Melkema het eerste rijksmonument in Nederland dat verwarmd wordt door eigen gracht en klaar voor de toekomst.

Tijdens deze bijeenkomst verwelkomde Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, partners, relaties, vrijwilligers van Het Groninger Landschap en inwoners van Huizinge. Historicus Reint Wobbes gaf een spoedcursus geschiedenis Huizinge en Marlene Bakker bracht samen met gitarist Bernard Gepken een ode aan Melkema met het lied ‘Sloapliedje’.

Het herstel van boerderij Melkema
Melkema is een oude boerderij. Al in 1323 wordt voor het eerst de naam Melkema genoemd in een oorkonde. Niet veel later wordt er zelfs geschreven over Huis Melkema. Sinds het midden van de 16e eeuw tot en met 1970 is Melkema een boerderij geweest. Vanaf 1978 deed de boerderij dienst als horecagelegenheid met woonhuis. Melkema gaat al een aantal eeuwen mee, maar door aardbevingsschade was de toekomst van het rijksmonument in gevaar. In 2015 moesten de deuren voorgoed sluiten en kwam Melkema in handen van de NAM. In 2017 is Melkema overgedragen aan Het Groninger Landschap.

Het Groninger Landschap heeft het afgelopen jaar de aardbevingsschade hersteld. Tevens is er tussen het oude voorhuis en de schuren een nieuwe aardbevingsbestendige woning gerealiseerd. Ook wordt Melkema vanaf nu op innovatieve wijze verwarmd met water uit de gracht en is de boerderij van het gas af. Het Groninger Landschap draagt zorg voor het behoud van dit rijksmonument voor de toekomst.

Het herstel van boerderij Melkema is medemogelijk gemaakt door Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Provincie Groningen