De Hunze als project om erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap te versterken

De Hunze als project om erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap te versterken

Het Groninger Landschap krijgt een opdracht van de provincie Groningen om het herstel van de beek de Hunze te combineren met de verbetering van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap.

Tijdens een middag waarin organisaties via een pitch projectideeën konden aandragen, is de Hunze als een van de vier winnende initiatieven gekozen. Hiervoor wordt een bedrag van maximaal 25.000 euro beschikbaar gesteld. De prijs zal ingezet worden voor de ontwikkeling van de Hunze ter plaatse van de Hunzeboord in Groningen. Naast Het Groninger Landschap gaan ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Libau projecten uitvoeren.

Hunzeboord

Het Groninger Landschap wil samen met de Gemeente Groningen, waterschap Noorderzijlvest, omwonenden en gebruikers een stuk van het oude beekdallandschap van de Hunze meer zichtbaar maken. De rivier de Hunze liep tot in de middeleeuwen van Drenthe tot de Lauwerszee. Vanaf de Groninger wijk Van Starkenborgh loopt een fietspad dat een oude loop van de Hunze volgt, de Hunzeboord. De bedoeling is om een stukje van deze omgeving opnieuw in te richten, waardoor ook ruimte voor waterberging ontstaat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en wordt de ecologie versterkt. Ook komen er mogelijkheden voor sport, spel en wandelen. Tegelijkertijd wordt de ontstaansgeschiedenis van de Hunze en het gebied eromheen onder de aandacht gebracht.

Programma ERL

De provincie riep Groninger gemeenten en organisaties op het gebied van erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap op te komen met projecten die zich bevinden op het snijvlak van deze onderwerpen. Deze thema’s maken deel uit van een programma van de provincie dat zich inzet voor het behoud en het herstel van erfgoed en landschap maar ook ruimte biedt aan nieuw erfgoed of nieuwe toevoegingen aan het landschap. Het bestaande erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit en het landschap staan onder druk, onder meer door de gevolgen van de aardgaswinning in combinatie met bevolkingskrimp. De provincie werkt er samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties aan om waardevolle monumenten en landschappen te behouden voor de toekomst.

 

Persbericht Provincie Groningen:  Opdrachten voor projecten erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap
Nieuwsbericht RTV Noord : Oude beekdallandschap van de Hunze wordt weer zichtbaar