Hunzezone rijk aan broedvogels

Hoogwaardige natuur binnen de stadsgrenzen

Eén van deze soorten is de grauwe klauwier, een zeldzame soort die nog niet eerder was vastgesteld als broedvogel binnen de stadsgrenzen van Groningen

Langs de voormalige loop van de Hunze in de stad Groningen ligt de Hunzezone. Het is een smalle natuurstrook omgeven door de bedrijventerreinen van Eemspoort, Euvelgunne en Driebond. Het is mede aan de inspanningen van Thies Dijkhuis te danken dat de Hunzezone als langgerekt natuurgebied behouden is binnen de stadsgrenzen van Groningen.

In het voorjaar van 2021 is de Hunzezone geïnventariseerd op broedvogels. De inventarisatie is uitgevoerd door Marco Glastra, de directeur van Het Groninger Landschap die in zijn vrije tijd vogelaar is. In het gedeelte van de Hunzezone tussen Winschoterdiep en Eemskanaal werden in totaal 57 soorten vastgesteld als broedvogel. Dat is voor stedelijk groen een verrassend hoog aantal. Er is sprake van een grote variatie aan water-, riet-, struweel- en bosvogels. Een kort verslag van de inventarisatie is hier te downloaden.

In de Hunzezone komen ook acht vogelsoorten voor die op de Rode Lijst staan van bedreigde vogelsoorten. Eén van deze soorten is de grauwe klauwier, een zeldzame soort die nog niet eerder was vastgesteld als broedvogel binnen de stadsgrenzen van Groningen. Van groot belang voor de broedvogels blijken de diverse historische boerderijen en woningen in de Hunzezone, met veel oude bomen op hun erven.

De broedvogelinventarisatie toont de grote betekenis aan van een aaneengesloten natuurzone in stedelijk gebied. Tussen Eemskanaal en Boterdiep zou zich langs de oude loop van de Hunze een vergelijkbare zone kunnen ontwikkelen. In de Hunzevisie 2030 schetst Het Groninger Landschap een eindbeeld waarbij een stromende Hunze weer een verbinding vormt tussen Hunzedal en Reitdiep en op die manier bijdraagt aan hoogwaardige natuur binnen de stadsgrenzen van Groningen.

Euvelgunnerheem, Hunzezone