IVN Zuidlaren steunt Thies Dijkhuisfonds met mooie gift

Naar aanleiding van de lezing “De Hunze, van Drenthe via Stad naar Wad” door directeur van Het Groninger Landschap Marco Glastra heeft IVN Zuidlaren een gift gedaan van €100,- voor het Thies Dijkhuisfonds. Het Groninger Landschap is ontzettend dankbaar voor deze mooie bijdrage.

Rivier de Hunze meanderde ooit vanuit Drenthe langs de stad Groningen door tot aan de Waddenzee. Om een betere scheepvaartverbinding te realiseren is de rivier gekanaliseerd en om turf te winnen is het dal versmald. In de stad is door verstedelijking de rivier nagenoeg verdwenen. Op bepaalde delen is nog weinig terug te zien van de karakteristieke rivier en ooit rijke natuur.

Om de rivier in zijn glorie te herstellen werken natuurorganisaties en overheidsinstanties in Groningen en Drenthe aan het herstel van de oude meanders en de natuur op en om de Hunze. Het Thies Dijkhuisfonds speelt hierbij een belangrijke rol.

Het Thies Dijkhuisfonds

In maart 2019 overleed Thies Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne. Zijn leven lang woonde hij op de boerderij Euvelgunnerheem in Euvelgunne, aan de oude bedding van de Hunze. Samen met broer Teun en zus Fré heeft hij zich ingezet om de Hunzezone te behouden tegen de oprukkende stad. Nu vormen zijn boerderij en het omliggende land een oase te midden van stedelijke bebouwing en bedrijvigheid. Alle bijdragen aan dit fonds worden volledig gebruikt voor de instandhouding van de boerderij, het beheer van de Hunzezone en het verdere herstel van de Hunze in de stad Groningen.

Draagt u net als IVN Zuidlaren de Hunze ook een warm hart toe? Klik dan hier voor meer informatie over het fonds of doe direct een bijdrage.