Kamercommissie bezoekt Plaats Melkema

Kamercommissie bezoekt Plaats Melkema

Tijdens hun bezoek aan de provincie Groningen heeft de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken een kort bezoek gebracht aan Plaats Melkema in Huizinge. Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap gaf een toelichting op de problematiek van monumenten in het aardbevingsgebied. Hij riep de Kamerleden op om zo snel mogelijk het niveau van gaswinning verder te verlagen, de enige structurele maatregel om iets te doen aan de aantasting van Groninger erfgoed.

Een andere maatregel om schade te voorkomen is zorgen voor optimaal onderhoud van alle monumenten in het aardbevingsgebied. Monumenten die ‘in hun kracht staan’, zijn minder kwetsbaar voor aardbevingen. De Tweede Kamer kan zorgen voor een plus op bestaande regelingen voor monumentenonderhoud.

Als er eenmaal schade is aan monumenten, gaat het versterken van het monument ten behoeve van veiligheid ten koste van de monumentale waarde. Het is daarom erg belangrijk dat een restauratiearchitect eindverantwoordelijk is voor de versterkingsoperatie en niet een constructeur. Voor de situaties waarbij de particuliere eigenaren hun monument willen verkopen, moet er een vangnet zijn om de verantwoordelijkheid voor instandhouding van het monument over te nemen. Het Groninger Landschap is bereid hier een rol in te nemen door bijvoorbeeld monumentale boerderijen van de NAM over te nemen. Hier zou een structurele oplossing voor moeten komen, waarbij de verschillende erfgoedorganisaties een rol kunnen spelen.

Het Groninger Landschap is blij met de belangstelling vanuit de Tweede Kamer en hoopt dat het nieuwe kabinet en vernieuwde Twee Kamer zaken oppakt die veel te lang zijn blijven liggen.