‘Kamp verknipt ons landschap’

Op zaterdag 21 januari is namens 16 maatschappelijke organisaties, waaronder Het Groninger Landschap, een actie gevoerd bij Sauwerd tegen het voorgenomen tracé van een 380 kV-hoogspanningsleiding. Dit tracé doorsnijdt de provincie Groningen en loopt door waardevol cultuurlandschap en belangrijke weidevogelgebieden. Naar mening van de organisaties zou het tracé gedeeltelijk ondergronds aangelegd moeten worden en zou de regio veel meer betrokken moeten worden bij het bepalen van het tracé. De Tweede Kamer heeft minister Kamp van EZ hiertoe opgeroepen, maar de minister is van plan om deze breed gesteunde motie naast zich neer te leggen. De brede coalitie van maatschappelijke organisaties, met vertegenwoordigers vanuit bewoners, natuur, landschap, erfgoed en agrarisch natuurbeheer, doen met hun actie een laatste oproep aan minister Kamp en de Tweede Kamer om meer rekening te houden met het landschap, de weidevogels en de leefbaarheid in de regio.

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis