Kans op reddingsplan voor Rusthoven

Pareltje aan het Damsterdiep

Aan het Damsterdiep ter hoogte van Wirdum staat de ruïne van de voormalige steenfabriek Rusthoven. Alleen de ringoven, waarin de bakstenen gebakken werden, is nog gaaf.

Het is een prachtig stukje industrieel erfgoed dat herinnert aan de baksteenindustrie in Groningen. In de ringoven overwinteren verschillende soorten vleermuizen. Samen met de borg Rusthoven en Landgoed Ekenstein vormt de steenfabriek in potentie een pareltje aan het Damsterdiep.

Industrieel erfgoed
Door jaren van leegstand zijn de oude steenfabriek en de bijgebouwen in verval geraakt. Er liggen ook hopen met verontreinigde grond. Het Groninger Landschap wil graag een rol spelen om de ringoven als industrieel erfgoed te behouden, de vleermuizen te beschermen en het terrein op een verantwoorde manier open te stellen voor het publiek. In goed overleg met gemeente Loppersum is een herstelplan opgesteld en is contact gezocht met de huidige eigenaren van Rusthoven. Dit heeft geleid tot een principeovereenkomst tot overdracht van het complex aan Het Groninger Landschap.

De komende weken wordt duidelijk of dit herstelplan werkelijkheid wordt. Maandagavond 14 januari wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad van Loppersum. Het Groninger Landschap heeft gemeente Loppersum en provincie Groningen om een financiële bijdrage gevraagd. Daarnaast loopt nog een laatste onderzoek naar de aanwezige bodemverontreiniging. Als alle lichten op groen staan, zal de overdracht op 1 februari plaatsvinden.