Kijkdag Midwolder Bouwten 21 juni

Op dinsdag 21 juni organiseert Het Groninger Landschap tussen 16.00 en 17.30 uur een kijkdag voor het Midwolder Bouwten natuurinclusieve landbouwproject. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om het project te aanschouwen. We laten je tijdens de dag zien hoe er wordt nagedacht over de duurzame toekomst van de akkerbouw in Nederland.

De kijkdag begint in het koetshuis van de Ennemaborg in Midwolda, een bezoekerscentrum van Het Groninger Landschap. Na het ontvangst met koffie volgt er allereerst een korte excursie naar het naastgelegen akkerland. Bij het akkergebied vertellen de onderzoekers over de werkzaamheden. Ook is er voldoende ruimte voor vragen. Rond 17.00 uur sluiten we de kijkdag af bij het koetshuis. Klik hier om je in te schrijven voor de kijkdag, het is niet verplicht om je in te schrijven.

Midwolder Bouwten

Het Groninger Landschap en de provincie Groningen zijn in 2019 een 5-jarige pilot natuurinclusieve landbouw op de Midwolder Bouwten bij Midwolda gestart. In een akkergebied van 60 hectare wordt een aantal ‘natuurinclusieve maatregelen’ genomen. Onderdeel van de maatregelen zijn:

  • Een netwerk van akkerranden.
  • Niet-kerende grond­bewerking.
  • Vaste mest in plaats van drijfmest.

Allemaal maatregelen die voordeel voor de landbouw en de natuur opleveren.

Monitoring

Hoe landbouw en natuur zich gaan ontwikkelen wordt door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen op de voet gevolgd. Zo worden de volgende zaken op jaarlijkse basis bij gehouden:

  • Insecten
  • Vogels
  • Macrofauna (bodemdieren)
  • Het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
  • De kosten en de opbrengsten van de boer

De toekomst

Het doel van het project is allereerst om boeren in de akkerbouw natuurinclusieve landbouw in de praktijk te laten zien. De pilot moet daarnaast een voorbeeldfunctie vervullen voor akkerbouwers in Nederland. Uiteindelijk is de intentie dat we na de pilot doorgaan met de ontwikkeling van akkernatuur in de context van het historische landschap.

Klik op de afbeelding hieronder om een video van het project te zien.