Kijkmiddag landbouwproject Midwolder Bouwten met toekomstgerichte boeren

Op dinsdag 21 juni jl. organiseerde Het Groninger Landschap speciaal voor boeren uit de akkerbouwsector een kijkmiddag voor het landbouwproject Midwolder Bouwten. In een akkergebied van 60 hectare net buiten Midwolda denken onderzoekers na over de mogelijkheid van natuurinclusieve akkerbouw in Nederland. Met de pilot wordt onderzocht wat de effecten van verschillende maatregelen zijn op de bedrijfsvoering, de bodem en de aanwezige biodiversiteit.

Tijdens de kijkmiddag hebben de aanwezige boeren geluisterd naar de uitkomsten van de eerste drie jaar van de pilot, die in totaal zes jaar duurt. Oscar Borsen, beleidsmedewerker van Het Groninger Landschap, verwelkomde de boeren in het koetshuis van de naastgelegen Ennemaborg. Hij bood een overzicht van het project en de maatregelen die er genomen zijn en nog genomen worden. Denk hierbij aan de inzet van akkerranden en verschillende mestsoorten, minimale grondbewerking en het belang van bodembiodiversiteit.

Onderzoeker Raymond Klaassen van de Rijkuniversiteit Groningen gaf een toelichting over de resultaten van de eerste drie jaar van de pilot. Hij is met name enthousiast over de grote hoeveelheid kevers die dankzij de akkerranden hun weg naar het gebied hebben gevonden. Deze kevers fungeren als een natuurlijke plaagbestrijder om de gewassen te beschermen. Zijn hoop is dat de hoeveelheid akkervogels en roofvogels in het gebied de komende jaren nog zal toenemen. Roofvogels fungeren hierbij als interessante plaagbestrijders.

De leden van het project en de aanwezige boeren hebben na de presentaties op een laagdrempelige manier met elkaar gesproken over het project, over de maatregelen die ze zelf al nemen en de lessen die er nu mogelijk al uit kunnen worden getrokken.

Samenwerken aan biodiversiteit

Midwolder Bouwten is een samenwerkingsproject tussen van Het Groninger Landschap, Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen, de gebroeders Boonman, Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels, Provincie Groningen, Nationaal Programma Groningen, LTO Noord en Rijksuniversiteit Groningen.

Klik hier voor meer informatie over het project.