Klein Garnwerd wordt gerenoveerd

Boerderij Klein Garnwerd van Het Groninger Landschap wordt gerenoveerd. Het woonhuisgedeelte van de boerderij aangepast aan de huidige wooneisen. Daarnaast worden in de schuur twee kleine vakantiewoningen gerealiseerd. Het boerenerf wordt ook in ere hersteld.

Architect Kouwen uit Tolbert is verantwoordelijk voor het herstelplan en het ontwerp van de twee vakantie-eenheden. Aannemer Blokzijl voert het renovatieplan uit. Landschapsbeheer Groningen heeft het plan gemaakt voor herstel van het boerenerf, een onderdeel hiervan is het aanleggen van een boomgaard.

De herstelwerkzaamheden starten deze week met de sanering van het asbest dak op de boerderij. Uitgangspunt is de renovatie van boerderij Klein Garnwerd afgerond is op 1 april 2017.

De boerderij is reeds 20 jaar in het bezit van Het Groninger Landschap, echter is geen rijksmonument, maar grenst aan de weidevogelgebieden. Een ondernemer uit de buurt gaat de boerderij huren en exploiteren.