Klimaatbestendige Kustlandschappen

Het Groninger Landschap is mede-afzender van een oproep om tot een nationaal onderzoeksprogramma met pilots te komen gericht op Klimaatbestendige Kustlandschappen.

20 januari 2021 – De klimaatverandering dwingt ons om anders tegen onze kusten aan te kijken. We krijgen te maken met een stijgende zeespiegel en extremer weer. In plaats van steeds hogere dijken te bouwen, kunnen we brede kustzones ontwikkelen waar de natuur ons een handje helpt om de kust veilig te houden. Natuurlijke opslibbing met sediment uit de zee zorgt ervoor dat de kust kan meestijgen met de zeespiegelstijging. Eigenlijk niks nieuws onder de zon, want zo is in het verleden ook het Hogeland ontstaan. Langs de kust van de Eems-Dollard wordt momenteel al gewerkt aan zo’n brede kustzone. Er is een experiment met een dubbele dijk, bij Delfzijl worden nieuwe kwelders ontwikkeld en in Polder Breebaart van Het Groninger Landschap wordt slib ingevangen die als grondstof dient voor brede groene dijk. Daarvoor is het nodig dat het slib rijpt tot klei in zogenaamde kleirijperijen. Deze manier van werken moet verder ontwikkeld worden en ook elders toegepast worden. Vandaar dat Het Groninger Landschap mede-afzender is van een oproep om tot een nationaal onderzoeksprogramma met pilots te komen gericht op Klimaatbestendige Kustlandschappen.
U kunt de oproep hier bekijken.