Landschapsbiografie over Middag-Humsterland

Landschapsbiografie biedt handvatten voor de ontwikkeling van de landbouw gebaseerd op de geschiedenis van Middag-Humsterland

Haren, 13 januari 2022 – Biedt de geschiedenis van Middag-Humsterland aanknopingspunten voor een heroriëntatie van de landbouw? Dat is één van de vragen die centraal staat in de onlangs verschenen landschapsbiografie van Middag-Humsterland. Auteur Jeroen Wiersma, wetenschappelijk medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen, laat zien dat landbouw en landschap al meer dan tweeëneenhalfduizend jaar intensief met elkaar zijn verweven en hoe deze geschiedenis een fundament kan zijn voor de toekomst.

Het Groninger Landschap is als beheerder zeer geïnteresseerd in het onderzoek. Met name naar de kansen die de geschiedenis van het landschap biedt voor de ontwikkeling van ons weidevogelreservaat in de Medenertilsterpolder. Dit gebied herbergt een grote populatie grutto’s. Ook vind je er vele andere weidevogels, steltlopers en kritische soorten zoals de slobeend en de wintertaling.

In de biografie lees je over het ontstaan van het landschap van Middag-Humsterland in de loop van duizenden jaren. Het is het resultaat van samenspel tussen zee en mens. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit hebben een beschrijving gemaakt van het landschap. De Landschapsbiografie beschrijft hoe het gebied is ontstaan, hoe het gebied mooier kan worden en geeft een idee welke ‘verdienmodellen’ er kunnen zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat op het voormalig Waddeneiland Humsterland en het schiereiland Middag al mensen woonden vanaf 600 v. Chr. Vanaf het jaar 1100 zijn gebieden ingepolderd. Dat was al vóór de monniken van Aduard kwamen. Kenmerkend voor Middag-Humsterland zijn de dorpswierden, die hoger waren aangelegd om de bewoners te beschermen tegen het water van de Waddenzee. Het bijzondere van dit gebied is dat je – als je goed kijkt – echt oude elementen kunt zien. Wierden, dijken, oude prielen van de Waddenzee die nu sloten zijn. Oude kerken, de dorpen op een rij langs het Reitdiep, van Oostum via Ezinge tot Aalstum. De Landschapsbiografie – met allerlei kaarten – helpt je om deze tekens te herkennen in het gebied.

de landschapsbiografie is via de volgende link te downloaden: http://middaghumsterland.info/2021/12/23/landschapsbiografie-middag-humsterland-verschenen/ .

Het Groninger Landschap wil Jeroen Wiersma graag bedanken voor zijn inzet en de betrokkenen succes wensen bij het vervolg.

 

Foto: Miran Abrahams (Dorpsgezicht Ezinge).

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis