Lauwersmeerdijk wordt natuurvriendelijk

Aanpak Lauwersmeerdijk brengt verbetering in de situatie voor natuur.

Vrijdag 3 juli 2020 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen vijf partijen over de versterking van het Groningse deel van de Lauwersmeerdijk. Het gaat om waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, gemeente Het Hogeland, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap. Wij zijn één van de ondertekenaars omdat de aanpak van de dijk gekoppeld wordt aan verbetering van de situatie voor de natuur. Niet alleen de dijk zelf wordt zo natuurvriendelijk mogelijk ingericht; er wordt gekeken naar de gehele kustzone. Binnendijks zal het bestaande zoute kwelgebied een verbinding krijgen met de Waddenzee, waardoor er een situatie ontstaat met gedempt getij, vergelijkbaar met Polder Breebaart. Dit biedt ook nieuwe kansen voor vismigratie tussen Waddenzee en Lauwersmeer en het verdere achterland. Buitendijks wordt ruimte gecreëerd voor kwelderontwikkeling. De overgang tussen land en zee wordt daardoor veel minder hard en de kwelders dragen ook bij aan de veiligheid. In de planfase die nu start vertegenwoordigt Het Groninger Landschap ook de collega’s van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieufederatie Groningen. Wij vinden het een goede zaak dat het waterschap Noorderzijlvest bij de aanpak van de Lauwersmeerdijk wil koppelen aan winst voor natuur.