Leden Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht gezocht

Heeft u hart voor natuur, landschap en erfgoed in Groningen en heeft u de juiste achtergrond om een belangrijke rol te spelen bij het toezicht op onze organisatie?

Het Groninger Landschap beschermt natuur, landschap en erfgoed in de provincie Groningen en wil het maatschappelijke draagvlak daarvoor versterken. De stichting heeft 34 medewerkers en 400 vrijwilligers. Een Raad van Toezicht van zeven leden houdt toezicht op de directeur-bestuurder.

Een lid van de Raad van Toezicht:

  • onderschrijft de doelstellingen van de stichting evenals de specifieke functie van de organisatie om deze doelstellingen te realiseren
  • is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak
  • beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten ten behoeve van de realisering van de doelstellingen
  • is bereid kennis en ervaring onafhankelijk en belangeloos in te zetten ten behoeve van het functioneren van de organisatie
  • is betrokken bij de organisatie en bezoekt met enige regelmaat activiteiten voor externe relaties of vrijwilligers.

Klik hier voor meer informatie over de vacature