Leerlingen in gemeente Het Hogeland enthousiast voor natuur

Leerlingen enthousiast over natuur

Het Groninger Landschap maakt leerlingen in gemeente Het Hogeland enthousiast voor natuur

Leerlingen van groep 7 van de basisscholen uit de gemeente Het Hogeland krijgen dierenles in de bezoekerscentra van Het Groninger Landschap. Daar worden de leerlingen meegenomen in de fascinerende wereld van vogels of zoogdieren. Dankzij een bijdrage van gemeente Het Hogeland is er vervoer geregeld van school naar de bezoekerscentra en kunnen de leerlingen hier de lessen bijwonen.

Les over vogeltrek
Een deel van de klassen krijgt les over de vogeltrek. Met een grote kaart van Afrika en Europa en opgezette vogels leren de leerlingen op een inzichtelijke wijze dat sommige vogels enorme afstanden afleggen, terwijl andere vogels er voor kiezen om het hele jaar in Groningen te blijven. Tussendoor krijgen ze bijzondere feiten over deze vogels te weten. Na dit onderdeel gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag met een vogelpaspoort. Ter afsluiting spelen de leerlingen een soort levend ganzenbord en ervaren ze zelf de gevaren tijdens de vogeltrek.

Les over zoogdieren
Andere klassen krijgen les over de zoogdieren die in Groningen in het wild voorkomen. Op een kaart van de provincie Groningen zetten de leerlingen vijftien opgezette zoogdierensoorten die in Groningen voorkomen, zoals de bever, otter en zeehond. Na de inleiding gaan de leerlingen in groepjes aan het werk met een zoogdierenpaspoort met tal van praktische opdrachten. De ochtend wordt afgesloten met een ‘ren je rot’ quiz om te bepalen welke groep het meest weet over de zoogdieren.

Het Groninger Landschap wil met deze lessen leerlingen enthousiast maken voor natuur en landschap in hun omgeving.

Het Groninger Landschap zet zich in voor natuur en landschap in de provincie Groningen en heeft vier bezoekerscentra in Pieterburen, Groningen, Termunten en Bourtange. Hier wordt het publiek geïnformeerd en enthousiast gemaakt voor haar werk.