Maak windpark Eemshaven trekvogelproof!

De Groninger Waddenkust is een belangrijke trekroute voor trekvogels en vleermuizen. Het windpark Eemshaven ligt in deze trekroute.

Jaarlijks worden duizenden trekvogels en honderden vleermuizen hier slachtoffer door aanvaringen met de windturbines.

Met de uitbreiding van het windpark zal dit aantal verder toenemen. Uit onderzoek dat in opdracht van provincie Groningen is uitgevoerd, blijkt dat een ‘stilstandsvoorziening’ de sterfte onder trekvogels en vleermuizen met 75-90% kan terugbrengen. Een radarsysteem detecteert de trek van vogels en vleermuizen en zet de windmolens tijdelijk stil. Dat gebeurt circa 25 nachten per jaar en kost ongeveer 1% van de opbrengst. Zeven natuur- en milieuorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, doen een dringende oproep aan provincie Groningen om deze technische voorziening niet alleen bij nieuwe windmolens, maar ook bij de bestaande molens toe te passen. Meer info: NMFGroningen

Eemshaven vanaf Rottumeroog - Foto Herman Verheij