Manifest voor biodiversiteit in Groningen

Naar een rijk platteland

Groningse uitwerking van het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer door veertien Groningse natuur-, landbouw- en kennisorganisaties

Op 26 mei hebben 14 Groningse natuur-, landbouw- en kennisorganisaties (waaronder Het Groninger Landschap) het manifest ‘Naar een rijk platteland’ aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer van provincie Groningen. Hiermee geven deze organisaties een Groningse uitwerking van het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In een speciaal samengestelde videoboodschap geven alle betrokken organisaties een statement af en ontvangt Henk Staghouwer op het manifest.

Wereldwijd is er sprake van een dramatische achteruitgang van biodiversiteit door een complex van factoren, waaronder verdwijnen van leefgebieden, intensief grondgebruik en klimaatverandering. Dit speelt ook in Groningen. Toch heeft Groningen nog veel te bieden op het vlak van biodiversiteit, zowel in de natuurgebieden als voor weidevogels en akkervogels. De organisaties willen de negatieve trend ombuigen en samenwerken aan biodiversiteitsherstel. Dat lukt alleen als dat over de volle breedte gebeurt: landbouwgebieden, natuurgebieden en de openbare ruimte (bermen, slootkanten en dijken). In de hele provincie zou een landschappelijk raamwerk ontwikkeld moeten worden van akkerranden, houtsingels en veldstruwelen. Daarnaast moeten we boeren ondersteunen die stappen willen zetten naar een natuurinclusieve landbouw. 

Samenwerken is cruciaal, maar dit kan niet zonder regie van de provincie en betrokkenheid van nog veel meer organisaties, waaronder gemeenten en waterschappen. Het Groninger Landschap zal zich maximaal inzetten om in goede samenwerking een bijdrage te leveren aan herstel van de biodiversiteit in Groningen!