Moerashooilanden gemaaid bij de Lettelberterpetten

Rupsmaaiers bij de Hooilanden

Het Groninger Landschap laat deze week haar bijzondere moerashooilanden bij de Lettelberpetten maaien.

De hooilanden zijn zo nat dat ze niet met normaal materieel gemaaid kunnen worden. Het maaien gebeurt daarom met een aangepaste machine. De machines staan op speciale brede rupsbanden die de zachte grond niet of nauwelijks beschadigen.

De hooilanden zijn gelegen op het laagste punt in de polder en zijn erg nat door de aanvoer van kwelwater. Kwelwater is schoon en mineraalrijk water dat op hogere gronden in  de bodem zakt en in de laag gelegen graslanden weer omhoog komt. Dit water in combinatie met het jaarlijks maaien en afvoeren van het gewas zorgt voor een bijzondere vegetatie. De vegetatie ter plaatse herbergt een schat aan bijzonder flora, waaronder waterdrieblad, grote boterbloem, draadzegge, ronde zegge en rietorchis.

Klik hier voor item OOGRTV