Overdracht monumentale boerderijen van NAM aan Het Groninger Landschap

Overdracht monumentale boerderijen van NAM aan Het Groninger Landschap

Het gaat om de volgende rijksmonumenten:
– Boerderij Occo Reintiesheerd, Stedum,
– Boerderij De Haver,  Onderdendam,
– Plaats Melkema, Huizinge.

Onderhoud en instandhouding monumentale waarde veilig gesteld
De monumentale waarde van de boerderijen staat bij Het Groninger Landschap centraal. Bij monumenten in het aardbevingsgebied is er een dilemma tussen het creëren van een veilige woonsituatie door versterking en het handhaven van de monumentale waarde. Bij de drie boerderijen vindt alleen bouwkundige versterking plaats als dat nodig is voor het behoud van de monumentale waarde. Dat betekent dat wonen in het oorspronkelijke woongedeelte niet altijd mogelijk is. Door goed onderhoud worden monumenten in het aardbevingsgebied in hun kracht gezet. Om het onderhoud en de instandhouding van deze rijksmonumenten voor de komende 30 jaar te garanderen, stelt NAM een bedrag van ruim 3 miljoen euro beschikbaar.

Behoud van woonbestemming
Voor behoud en instandhouding op lange termijn is het van groot belang dat de boerderijen een functie hebben. Leegstand is achteruitgang voor monumenten. Bij het continueren van de woonfunctie gaat Het Groninger Landschap volledig uit van de monumentale waarde van de objecten. De aardbevingsbestendige woonplek wordt zodanig gesitueerd, dat daarvoor geen aanvullende versterking nodig is.

Meerjarig onderhoudsplan
Drie architectenbureaus uit Groningen – Holstein Restauratie Architectuur, Onix en OVT Architecten – hebben elk in opdracht van Het Groninger Landschap een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor één van de boerderijen. Met de uitvoering van deze onderhoudsplannen wordt direct na de notariële overdracht begonnen.
Het Groninger Landschap zal bij alle drie boerderijen contact leggen met de directe omgeving om omwonenden te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de boerderijen en hun erven.

Belangstelling?

    Boerderij Occo Reintiesheerd, StedumBoerderij De Haver, OnderdendamPlaats Melkema, Huizinge

    *Verplichte velden

    Het formulier is succesvol verzonden. Terug naar de homepagina