Nationale vogel kondigt het voorjaar aan in de Koningslaagte!

Nationale vogel kondigt het voorjaar aan in de Koningslaagte!

In De Koningslaagte, het natuurgebied van Het Groninger Landschap net boven de stad bij Noorderhoogebrug, zijn weer de eerste grutto’s waargenomen.

In De Koningslaagte, het natuurgebied van Het Groninger Landschap net boven de stad bij Noorderhoogebrug, zijn weer de eerste grutto’s waargenomen. Eind februari, begin maart keren ze terug uit hun zuidelijke overwinteringsgebieden in West Afrika naar Nederland om te broeden. Uit zenderonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat grutto’s de 5.000 km naar en van hun Afrikaanse winterverblijf af kunnen leggen in een non-stopvlucht van 3,5 dag op ijselijke hoogtes van 6 kilometer. Maar niet elke vogel neemt dat risico; een groot deel overwintert in Zuid-Europa of maakt op de terugweg vanuit Afrika er een tussenstop.

De grutto’s komen af op de natte ‘plas-dras’ delen in De Koningslaagte, welke zijn ontstaan door het vasthouden van regenwater. De Koningslaagte vormt voor de grutto, maar ook voor watervogels en andere steltlopers, een veilige rust- en verzamelplaats om van hun lange reis bij te komen. Het is één van de belangrijkste slaapplaatsen in Groningen van de sterk bedreigde grutto.

Vanaf begin maart neemt het aantal grutto’s in het gebied snel toe. In de loop van april verspreiden ze zich over de rest van het Reitdiepgebied om te broeden. Een aantal blijft in De Koningslaagte om er hun jongen groot te brengen.