Natuurbeheerder Silvan Puijman vaart mee op De Harder

Natuurbeheerder Silvan Puijman vaart mee op De Harder

De Harder is een van de inspectieboten van het Ministerie van Landbouw en Natuurbeheer.

De Harder is een van de vier inspectieboten van het Ministerie van Landbouw en Natuurbeheer. Deze varen bijna dagelijks uit om onder andere de menselijke activiteiten op de Waddenzee in de gaten te houden. Silvan behaalde onlangs zijn vaarbewijs en is nu bezig met zijn laatste examens. Nog even en dan is hij volledig bevoegd bemanningslid.

De Harder ligt in de Eemshaven en heeft als werkgebied de oostelijke Waddenzee, van Schiermonnikoog tot en met Eems-Dollard. Het schip is twintig meter lang, de kajuit een moderne werkplek met navigatie, stuurinrichting, computer en internet. Achterop het schip staat een kleine kraan en een motorbootje.

Hoofdtaak van de bemanning is toezicht, handhaving en monitoring van de regels uit de Visserijwet, de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Het is van groot belang dat de mensen in dit gebied zich aan de regels houden: sportvissers, pleziervaart, wadlopers en andere recreanten, maar ook beroepsvissers, beroepsvaart (tankers, passagiersschepen, veerboten) en schepen van onderzoeksinstituten en defensie. Met de regels uit de wetten wordt de Waddenzee beschermd. Zo kent de Natuurbeschermingswet de mogelijkheid om gebieden af te sluiten voor menselijke activiteiten: de zogenaamde `artikel 20 gebieden`. Dit wordt gedaan bijvoorbeeld bij wadplaten waar de zeehonden hun jongen werpen en groot brengen en waar vogels broeden en rusten.

De bemanning van de Harder houdt toezicht op het gebied, spreekt gebruikers aan op gedrag, waarschuwt, begeleidt, doet steekproeven bij vangsten, assisteert anderen waar nodig en maakt soms ook proces verbaal op. Ook wordt de inspectieboot ingezet voor het monitoren van de natuur.

Het Groninger Landschap is apetrots een natuurbeheerder in dienst te hebben die ook op De Harder vaart!