Natuurorganisaties overhandigen petitie bij Polder De Oude Held

Acht Groningse natuurorganisaties overhandigen petitie: “Geef de Grutto een toekomst in De Oude Held”.

Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van CDA, GroenLinks, PvdD, PvdA, D66, ChristenUnie en PvhN hebben de petitie in ontvangst genomen. In totaal zijn er 5.348 handtekeningen verzameld. De petitie blijft tot en met 19 maart online staan om te ondertekenen.

De overhandiging van de acht Groningse natuurorganisaties* vond plaats aan de rand van het gebied waar het allemaal om draait: Polder De Oude Held, gelegen tussen Hoogkerk en Groningen. In dit weidevogelgebied wil de gemeente Groningen de natuurwaarden compenseren die verloren gaan bij woningbouw op de vloeivelden van de voormalige Suikerunie. Dit betekent dat een deel van de polder permanent onder water wordt gezet ten behoeve van onder andere de geoorde fuut en vleermuizen. Hierdoor is dit gebied niet meer geschikt voor weidevogels zoals ook de grutto. Grutto’s zijn uiterst plaatstrouw; ze laten zich niet verplaatsen. De plannen van de gemeente Groningen betekenen dus het einde van deze gruttopopulatie.

In de polder zijn ook al weer veel grutto’s te zien, die hier recent vanuit Afrika zijn neergestreken om te broeden. Na de overhandiging konden de politici de grutto’s door een telescoop bekijken.

Grote broedsuccessen

Weidevogelboer Sijtze Wobbes vertelde over de rijkdom aan vogels in de polder. Hierin benoemde hij hoe belangrijk dit gebied is voor het behoud van de gruttopopulatie in Groningen. Ook vertelde hij over de successen die hij en mede-weidevogelboeren de afgelopen jaren in het gebied hebben geboekt. Zo zijn de populaties grutto’s en kieviten over de afgelopen jaren verveelvoudigd in De Oude Held en gaat het ook goed met andere diersoorten, zoals libellen en vleermuizen.

Toekomst

De natuurorganisaties blijven in gesprek met de gemeente over de plannen. De hoop is dat de handtekeningen én het zien en horen van het gebied bijdraagt aan de politieke steun voor het weidevogelgebied De Oude Held.

Meer informatie over dit initiatief: Petitie “Geef de Grutto een toekomst in Polder De Oude Held” – Het Groninger Landschap

Naar de petitiepagina: Geef de Grutto een toekomst in De Oude Held – Petities.nl

De petitie is nog tot 19 maart 2022 te ondertekenen.

Samenwerkende natuuurorganisaties: Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West, IVN Groningen-Haren, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen,  KNNV Groningen, Vleermuiswerkgroep Groningen.