Natuurorganisaties: ‘Zet natuur centraal bij uitwerking Waddenplannen’

Om de Waddenzee weer robuuster, rijker en veerkrachtiger te maken moet deze weer meer ruimte krijgen en is het van essentieel belang de druk op de waddennatuur te verlagen

Woensdag tekenen zes natuurorganisaties, net als een groot aantal andere partijen uit en rondom het gebied, de Agenda voor het Waddengebied 2050. ‘Maar het echte werk moet nog beginnen,’ stelt Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, namens de zes organisaties. 

Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Stichting WAD zijn tevreden dat de  hoofddoelstelling waarin de natuur en het open landschap centraal staat in de Gebiedsagenda. Deze hoofddoelstelling moet ook het vertrekpunt zijn voor de verdere uitwerking van alle thema’s. Ook de uitgangspunten zijn volgens Wouters goed opgeschreven. ‘Maar waar het nu op aan gaat komen is handelen naar die principes. En dat betekent keuzes maken. En die keuzes, die maakt de agenda nu nog niet.’

De organisaties missen, net als de Waddenvereniging die niet tekent, een helder integraal beleids- en toetsingskader vanuit het Ministerie, waarbij de ontwikkeling, bescherming en behoud van de natuur centraal staat.

Fred Wouters: ‘Om de Waddenzee weer robuuster, rijker en veerkrachtiger te maken moet deze weer meer ruimte krijgen en is het van essentieel belang de druk op de waddennatuur te verlagen. Dit doel behalen is voor ons het belangrijkste. Het zal een deel van onze inzet zijn bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma, maar ook bij beheerplannen die nog uitgewerkt moeten worden. Iedereen houdt van de Waddenzee, maar laten we niet vergeten dat het er slecht voorstaat.’ Tien jaar geleden was al bekend dat de natuurwaarde van de Waddenzee nog een kleine 40% is van wat die zonder medegebruik door de mens zou kunnen zijn.

De natuurorganisaties willen dat er gehandeld gaat worden naar het natuurdoel dat met de agenda vastgelegd gaat worden. Wouters: ‘Onze inzet is er opgericht geweest alle dilemma’s en keuzes al binnen de agenda op te lossen. Dat is helaas nog niet gelukt. We moeten hard aan de slag met thema’s als visserij, baggeren, delfstoffenwinning en energie. En in de gesprekken daarover zullen we partijen houden aan de hoofddoelstelling en principes die we met deze agenda afgesproken hebben.’

Ga naar Agenda voor het Waddengebied