Opruimacties Groninger noordkust

Containerramp

In de nacht van 1 op 2 januari heeft een containerschip ruim 290 containers boven het Duitse eiland Borkum verloren. Deze containers of de inhoud ervan spoelen aan op de Waddeneilanden en op onze kust.

De stranden en kwelders liggen bezaaid met verpakkingsmateriaal, speelgoed, schoenen en andere rommel. In drie containers zit de gevaarlijke stof peroxide. Een ramp voor ons prachtige Werelderfgoed Waddenzee.

Het Groninger Landschap bezit een groot deel van de kwelders aan de noordkust. Kwelders zijn buitendijkse gebieden die met vloed kunnen overstromen. Ook deze kwelders zijn overspoeld met rommel.

De eerste dagen na de ramp zijn er veel spontane opruimacties geweest en is er veel troep uit de kwelders gehaald. Fantastisch!
De grote stukken afval zijn gelukkig snel opgeruimd. Het probleem zit hem in de kleine plastic korrels (een grondstof voor nieuw plastic spullen). Om de kleine korrels op te rapen heb je haast een pincet nodig. De korrels kunnen gegeten worden door dieren onder in de voedselketens: pieren, mosselen, dieren in de bodem. Deze dieren worden op hun beurt weer gegeten door grotere dieren, waaronder vogels en zoogdieren. Op de lange termijn hoopt het plastic zich steeds verder in de voedselketen op.

Na de storm van vorige week is veel rommel uit de kwelders met het springtij ‘opgetild’ en onder aan de dijk terechtgekomen.  Het Waterschap Noorderzijlvest ruimt met veegwagens deze rommel op. Met de Veiligheidsregio Groningen is afgesproken dat het publiek niet langer in de kwelders mag komen. Het zijn rustgebieden voor vogels en vaak gevaarlijk voor mensen in verband met wegzakken in het slik en opkomend tij.

De opruimacties in de kwelders worden momenteel gecoördineerd uitgevoerd met kleine groepjes vrijwilligers en kweldervak voor kweldervak om de overwinterende vogels zoveel mogelijk rust te geven. Hoe groot de ecologische schade is kunnen we nu moeilijk overzien.

Zelf opruimen
Mocht je op eigen initiatief naar de dijk gaan, kom dan tussen 10.00 en 16.00 uur en laat je auto achter op de centrale parkeerplaatsen en rij de dijk niet op. Kleed je warm want onderkoeling ligt op de loer. Neem zelf vuilniszakken mee en zet deze na afloop onderaan de dijk. Het Waterschap haalt de zakken op. Blijf op dijk en strand, kom niet in de kwelders.

Op www.waddenplastic.nl kan iedereen meehelpen met het in kaart brengen van de aangespoelde microplastics na de containerramp. Hiermee krijgen we hopelijk een goed ruimtelijk beeld waar de korrels liggen. Dit kan helpen om gerichte schoonmaakacties op touw te zetten. Daarnaast kan deze data een goede basis vormen voor het lange termijn onderzoek naar de ecologische schade.

Het Groninger Landschap zal ook via haar eigen site en social media blijven communiceren.

Houd social media in de gaten en gebruik de hashtags #actiegroningernoordkust #cleanupwadden en #helpwad 

In de nacht van 1 op 2 januari heeft de MSC Zoë ter hoogte van het Duitse eiland Borkum bijna 300 containers verloren. Een groot deel van de containers is inmiddels gelokaliseerd, ten noorden van de Waddeneilanden. De inhoud van een deel van de containers is aangespoeld op de eilanden en de kustlijn. De afgelopen dagen is met inzet van hulpdiensten, vrijwilligers en het leger al veel materiaal opgeruimd.

17 januari 2019
Containerramp en plastic. Natuurbeheerder Arjan Hendriks sprak vanochtend op Radio Noord over de situatie op de Groninger kwelders. ‘We zijn nog lang niet van het probleem verlost.’

RTV Noord

Aangespoelde plastic korrels

11 januari 2019

Wetenschappers RUG lanceren Waddenplastic.nl.

Publiek kan meehelpen met het in kaart brengen van plastic vervuiling in en om de Waddenzee.

Op vrijdag 11 januari jl. lanceerde de Rijksuniversiteit Groningen de webapp waddenplastic.nl waarmee iedereen de wijdverspreide microplastic vervuiling in kaart kan brengen.

Onder alle rommel die is aangespoeld op onze kust bevindt zich ook een enorme hoeveelheid fijne plastic korrels. Vooral deze plastics vormen een potentiële ecologische ramp die we nu nog onvoldoende overzien. De app helpt om een goed ruimtelijk beeld te krijgen van waar de korrels liggen. Dit kan o.a. helpen om gerichte schoonmaakacties op touw te zetten.

Aangespoelde plastic korrels

11 januari 2019

Opruimactie Noordpolderzijl

Gecoördineerde opruimactie: zaterdag 12-1-2019

Tijd: 10:00-16:00 uur
Locatie: Noordpolderzijl – ’t Zielhoes
Bijzonderheden: Briefing voor alle deelnemers om 10 uur bij ’t Zielhoes. Kleed je warm aan en neem zelf eten en drinken mee. Zakken en grijpers zijn aanwezig. Dit is een gecoördineerde actie i.s.m. Waterschap Noorderzijlvest, Gemeente Het Hogeland en de Veiligheidsregio Groningen.

containerramp wadden

9 januari

Waarom rust op de kwelders belangrijk is

Na de ramp waarbij bijna 300 containers op de Noordzee overboord zijn geslagen, hebben vele honderden mensen spontaan geholpen met het opruimen van de aangespoelde rommel. Fantastisch!

Klik hier voor meer informatie

8 januari

Geen opruimacties tot woensdag aan de Groninger Noordkust

Tot woensdag 9 januari worden er geen opruimacties meer gehouden langs de Groninger Noordkust.

Klik hier voor meer informatie

 

Opruimacties naar aanleiding van vervuiling door containers

5 januari

Kwelderopruiming

Het Groninger Landschap organiseert maandag 7 januari vanaf 11.00 uur een opruimactie met vrijwilligers op de kwelder boven de Linthorst-Homanpolder. Verzamelen bij het Waterschaphuisje (dijkmagazijn). Iedereen is welkom om mee te helpen.

klik hier voor meer informatie

rommel aangespoeld op de kwelder

5 januari

Opruimacties Waddenkust

In de nacht van 1 op 2 januari heeft een containerschip ruim 270 containers boven het Duitse eiland Borkum verloren. Deze containers of de inhoud ervan spoelen aan op de Waddeneilanden en op onze kust.

klik hier voor meer informatie

Piepschuim op de dijk