Natuurvlees – Het Groninger Landschap

Natuurvlees uit het landschap

exclusief voor onze donateurs – bestel nu uw natuurvleespakket

In ons natuurbeheer worden we geholpen door divers vee. Konikpaarden, Hollandse landgeiten, schapen en runderen. Deze runderen leveren het vlees voor onze natuurvleespakketten.

De koeien hebben gegraasd in onze kwelders bij de Dollard (limousin), of in het weidevogelgebied van het Reitdiepgebied(Groninger blaarkop). De koeien zijn veelal eigendom van pachters die hun koeien laten grazen in onze gebieden, op onze voorwaarden, die recht doen aan natuurbeheer.

Dit jaar hebben we ook een biologisch natuurvleespakket van de Groninger blaarkop die van Het Groninger Landschap zelf zijn en een belangrijke bijdrage leveren in het weidevogelbeheer in het Reitdiepgebied.

U kunt tot en met 1 oktober bestellen!