Nieuw kabinet wil beter beheer van de Waddenzee

Nieuw kabinet wil beter beheer van de Waddenzee

Er komt één beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert.

Dat hebben de regeringspartijen afgesproken in het nieuwe regeerakkoord. De samenwerkende natuurorganisaties in het Waddengebied zijn blij dat de partijen gehoor geven aan de wens om dat te regelen.

‘Dat is een belangrijke stap voor de natuur van de Waddenzee’, licht Ernest Briët van Landschap Noord-Holland toe. ‘Het is straks duidelijk wie verantwoordelijk is voor het herstel van de rijke Waddenzee.’ Henk de Vries van It Fryske Gea onderstreept dat belang en voegt daar aan toe. ‘De Waddenzee is niet alleen een natuurgebied, maar ook een plek waar wordt gevaren, gevist en andere economische activiteiten plaats vinden. Dat vraagt om een zorgvuldige afstemming. De beheerautoriteit is straks verantwoordelijk dat het gebruik van het gebied geen afbreuk doet aan de bijzondere natuur van de Waddenzee.’

 

De Waddenzee is het grootste natuurgebied van Nederland en van internationale betekenis. De wadplaten zijn onmisbaar voor honderdduizenden trekvogels die het gebied jaarlijks aandoen. Het is niet voor niets uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland. ‘We hebben afgesproken om het gebied samen met ondernemers internationaal op de kaart zetten,’ legt provinciaal ambassadeur Arjen Kok van Natuurmonumenten uit. ‘Dat vraagt om verdere ontwikkeling van de mogelijkheden om de bijzondere natuur van de Waddenzee te beleven en het organiseren van goed gastheerschap. Ook dat is onderdeel van het beheer.’

 

De natuurorganisaties drongen al langer bij de Tweede Kamer aan om het beheer van de Waddenzee te regelen. ‘We gaan straks graag samen met de verantwoordelijke minister of staatssecretaris en partijen als Rijkswaterstaat, de provincies en de Waddenunit in gesprek over de wijze waarop de beheerautoriteit ingevuld wordt,’ biedt Marco Glastra, directeur van Stichting het Groninger Landschap aan. ‘Als terreinbeherende natuurorganisaties zijn we bereid om een rol te spelen in het natuurbeheer van de Waddenzee. Het beheren van natuur zit in onze genen.’

 

Acht natuurorganisaties actief in het Waddengebied werken samen in de Coalitie Wadden Natuurlijk: Landschap Noord-Holland, Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland en Stichting WAD.