Nieuwe aankopen in Hunzedal en Middag-Humsterland

Extra leefgebied voor planten, insecten en vogels

Haren, 15 december 2020 – Vandaag heeft Het Groninger Landschap twee van haar bezittingen kunnen uitbreiden.

In het Hunzedal werd een voormalig zanddepot langs de Dr. Ebelsweg aangekocht. Het natuurgebied Harener Wildernis kon hierdoor met 5,7 hectare worden uitgebreid en vormt nu een afgerond geheel. Op het depot heeft zich spontaan een prachtig berkenbos ontwikkeld. Het Groninger Landschap houdt in het gebied het regenwater vast om weer veenontwikkeling op gang te krijgen.  Hierdoor ontstaat een mozaïek van veenmosrietlanden, trilvenen, petgaten en moerasbos. Het geheel biedt leefgebied aan tal van zeldzame planten en insecten.

In Middag-Humsterland werd het weidevogelgebied Medenertilsterpolder met precies 5 hectare uitgebreid. Dit als compensatie van de aanleg van de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn, die een verstorend effect heeft op onze weidevogelgebieden in het Reitdiepgebied. De aankoop in de Medernerstilsterpolder draagt bij aan het versterken van deze belangrijke weidevogelkern.

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis