Nieuwe aanwinst voor natuur in het Westerkwartier

Deugniet gespot in het Westerkwartier

Afgelopen weekend is er een boommarter waargenomen in één van de gebieden van Het Groninger Landschap in het Westerkwartier.

Boommarters zijn een zeldzame verschijning in Groningen en staan op de rode lijst van bedreigde zoogdieren.

In tegenstelling tot de steenmarter mijden boommarters de menselijke woonomgeving. Ze leven teruggetrokken in bosgebieden waar ze jagen op vogels en kleine zoogdieren zoals muizen en ratten. Bij onraad gaan ze er snel vandoor waarbij ze als ware acrobaten door de toppen van de bomen klimmen.

De afgelopen jaren heeft Het Groninger Landschap een aantal maatregelen uitgevoerd om de natuurwaarde van de gebieden in het Westerkwartier te verbeteren. De bossen zijn natuurlijker gemaakt met meer variatie en dood hout. Het lijkt erop dat de hogere natuurwaarde de boommarter naar het gebied heeft gelokt.

 

Boommarter in het Westerkwartier - Het Groninger Landschap