Nieuwe opgravingen Klooster Yesse

Nieuwe opgravingen Klooster Yesse

HAREN, 23 mei 2019 – Voor het derde jaar op rij doen archeologiestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen opgravingen op het terrein van het voormalige klooster Yesse in Haren. De opgravingen duren van 13 mei tot en met 7 juni en verwacht wordt dat er weer een hoop nieuwe bijzonderheden worden aangetroffen. Voor geïnteresseerd publiek is er op woensdagmiddag 5 juni een open dag, en op zaterdag 25 mei een publieksopgraving.

Onderzoek door Rijksuniversiteit Groningen
In mei en juni van de afgelopen twee jaar heeft dr. Stijn Arnoldussen van de Rijksuniversiteit Groningen eerstejaars archeologiestudenten geleid in het opgraven van het voormalige Cisterciënzer vrouwenklooster Yesse (1215- 1594) in het buurtschap Essen bij Haren. Vondsten omvatten tot nu toe onder andere zegels van paus Honorius III en Gregorius IX, musketkogels, restanten van glas-in-loodramen, schrijfgerei, kogelpotten en ander aardewerk, etensresten zoals dierenbotten, en metalen plaatjes die onderdeel hebben gevormd van boekenkaften.

Inzicht in levensonderhoud nonnen
Uit de vondsten is af te leiden hoe de nonnen van klooster Yesse in hun levensonderhoud voorzagen: ze hielden schapen voor wol, kippen voor eieren en runderen voor melk, slachtten ook dieren voor vlees, hadden een werkplaats voor metaalbewerking, schreven waarschijnlijk boeken en leidden mogelijk ook een school in het klooster. Daarnaast zijn de restanten van de kloosterfunderingen nog in de grond aanwezig, waardoor steeds meer inzicht is in de inrichting van het klooster. Zo is bijvoorbeeld nu de mogelijke locatie bekend van de bibliotheek, het kapittel en de werkplaats.

Publieksmomenten
De opgravingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Wel worden er twee momenten georganiseerd om de werkzaamheden van dichtbij te kunnen zien. Op woensdag 5 juni is er een open dag met rondleiding over de opgraving, die wordt begeleid door de archeologen in opleiding. Voor wie graag nog nauwer met archeologie in aanraking wil komen, is er op zaterdag 25 mei ook de mogelijkheid deel te nemen aan een publieksopgraving. Voor dit laatste is opgave verplicht. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Op de facebookpagina Opgraving Yesse houden de studenten een interessant logboek bij van hun bevindingen.