Omleiding Boterdiep van de baan

‘FrieslandCampina ziet af van omleiding Boterdiep’
Dagblad van het Noorden, 30 augustus 2019

FrieslandCampina past de plannen voor uitbreiding van de melkfabriek in Bedum zodanig aan, dat het Boterdiep ter plekke niet hoeft te worden omgelegd. Dit meldt het Dagblad van het Noorden op 30 augustus jl. De bezwaren tegen de omlegging hebben hierbij een rol gespeeld, maar ook ontwikkelingen binnen FrieslandCampina.

Het Groninger Landschap had een zienswijze ingediend tegen de omlegging en is dus verheugd over dit besluit. Omlegging van het Boterdiep zou een flinke aantasting betekenen van deze belangrijke cultuurhistorische as in de provincie Groningen. Bij een eventuele uitbreiding zou een dergelijke structuur gerespecteerd moeten worden en gelukkig is FrieslandCampina nu tot dezelfde conclusie gekomen.

Bron: Beeldbank Groningen; collectie Historische Vereniging gemeente Bedum.