Openbaar Onderwijs Groningen investeert 21 duizend euro in natuureducatie

Dit bedrag stelt Het Groninger Landschap in staat een jeugdeducatiefonds te starten ter ondersteuning van natuureducatie voor basisscholen in Groningen.

8 juli 2021 – Vandaag overhandigde bestuursvoorzitter Akkelys Lukkes van Openbaar Onderwijs Groningen een cheque van € 21.000,- aan directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap. Dit bedrag stelt Het Groninger Landschap in staat een jeugdeducatiefonds te starten ter ondersteuning van natuureducatie voor basisscholen in Groningen.

Akkelys Lukkes hecht veel belang aan natuureducatie: “Het bevordert ons begrip van de wereld om ons heen. Het vergroot het plezier dat we hebben van onze omgeving, stimuleert gezonde activiteiten in de buitenlucht en draagt bij aan onze waarden voor de bescherming van natuur en milieubewust gedrag. Als Openbaar Onderwijs Groningen vinden wij het belangrijk hieraan in onze regio bij te dragen. Met deze gift markeren we de start van een samenwerking, waarin we met Het Groninger Landschap werken aan goede en blijvende natuureducatie voor onze jeugd.”

Jeugdeducatie door Het Groninger Landschap

Marco Glastra is erg blij met het gebaar van Openbaar Onderwijs Groningen. ‘We steken veel energie in het enthousiasmeren van kinderen voor natuur en het is mooi dat dit niet alleen wordt gewaardeerd door het onderwijs, maar ook actief ondersteund’. Het Groninger Landschap geeft sinds 2010 natuurlessen aan leerlingen van basisscholen om kinderen te enthousiasmeren voor natuur en landschap in de provincie Groningen. Medewerkers van Het Groninger Landschap ontvangen schoolklassen in bezoekerscentra, verzorgen lessen op basisscholen en organiseren jeugdfestivals in de buitenlucht. De lessen op school gaan over vogels en zoogdieren en richten zich op de groepen 6, 7 en 8. Eén op de drie basisscholen in Groningen maken gebruik van dit (gratis) aanbod, waaronder ook veel scholen van Openbaar Onderwijs Groningen.

Zo gaf coördinator jeugdeducatie Michel van Roon vandaag een natuurles op SBO dr. Bekenkamp. In een gevarieerd ochtendprogramma leerden de leerlingen van alles over vogels en vogeltrek. Ze werkten met allerlei praktische opdrachten aan een vogelpaspoort en sloten de les af met een soort levend ganzenbord  waarbij ze zelf een vogel werden en zelf ervoeren welke gevaren vogels tegenkomen tijdens de vogeltrek.

Voor dit soort lessen steunt Het Groninger Landschap grotendeels op vrijwilligers. Maar om natuureducatie te kunnen blijven verzorgen is geld nodig. Het jeugdeducatiefonds, waar deze schenking de start van is, moet ervoor zorgen dat dit werk mogelijk blijft. Michel van Roon reageert enthousiast: “De laatste tien jaar zijn de jeugdeducatie-activiteiten bekostigd uit niet-structurele bijdragen. Deze gift is een fantastische start voor ons jeugdeducatiefonds en een eerste stap in de richting van structurele financiering.”

Keuze voor een goed doel

De gift komt voort uit resterende middelen uit 2019. In dat jaar lag de uiteindelijke personeelsinzet wat lager dan begroot. Het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden maakten de afspraak dat dit overschot ten goede komt aan een goed onderwijsdoel. Omdat Openbaar Onderwijs Groningen het belang van natuureducatie en de activiteiten van Het Groninger Landschap ervaart en onderschrijft, viel de keuze al snel op de stichting. Zo genieten leerlingen van Openbaar Onderwijs Groningen én andere scholen blijvend van natuureducatie.