Openstellen Loterijmarkt funest voor goede doelen

Openstellen Loterijmarkt funest voor goede doelen

Met het voorgenomen besluit om de Loterijmarkt voor buitenlandse ondernemers open te stellen, breekt het kabinet een belangrijke eerder gedane belofte:
Die belofte had als uitgangspunt dat de loterijenmarkt geleidelijk aan omgevormd zou worden. Dat zou bestaande loterijen de kans geven mee te bewegen en te anticiperen op de nieuwe marktsituatie. Het gevolg van het nu voorgenomen besluit van het kabinet, het openstellen van de markt voor ook buitenlandse loterijen, non-profit èn commercieel, bedreigt het werk van de Goede doelen organisaties.

LandschappenNL kan dankzij de genereuze bijdrage van de Postcode Loterij, 20 provinciale organisaties ondersteunen die zich lokaal inzetten voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie. Met de hulp van ruim 75.000 vrijwilligers, en dankzij de steun van ruim 300.000 leden/donateurs. Het nadelige effect van het abrupt openstellen van de loterijmarkt zal negatieve maatschappelijke gevolgen hebben: de samenleving ontvangt in het huidige loterijstelsel de helft van de opbrengsten via goede doelen. Het is zeer de vraag of die afdracht ook voor de nieuwe buitenlandse loterijen zal gelden.

De versnelde openstelling van de Loterijmarkt voor ook buitenlandse (commerciële) loterijen leidt tot afbreuk van het zorgvuldig opgebouwde Loterijenstelsel en het belang daarvan voor de Nederlands samenleving. Loterijen zijn fondsenwervers, die horen niet in de sfeer en beperkingen van risicovolle kansspelen zoals weddenschappen, casino’s en speelautomaten.
Openstelling van de loterijmarkt voor buitenlandse aanbieders betekent immers dat een deel van de opbrengsten naar het buitenland zal vloeien. En daarmee dus niet beschikbaar zal zijn voor maatschappelijke doeleinden, en al helemaal niet (meer ) in Nederland.

LandschappenNL doet dan ook een dringend een beroep op het huidige kabinet om zich nogmaals te beraden, en daarbij nadrukkelijk de verstrekkende nadelige gevolgen van dit voornemen voor maatschappelijke goede doelen mee te wegen.

Het Groninger Landschap ontvangt jaarlijks een bijdrage uit de Nationale Postcodeloterij. Dit stelt de organisatie in staat om natuur-en erfgoedprojecten uit te voeren die buiten reguliere subsidieregelingen vallen en die ook niet op andere wijze gefinancierd kunnen worden.

Kinderen de natuur laten beleven is mogelijk door de bijdrage van de Nationale Postcodeloterij