Notitie Klimaat, energie en het Groninger landschap

We zien de noodzaak om over te schakelen van fossiele naar duurzame energie. Maar we zien ook dat er bij de huidige snelle ontwikkeling van ‘zon’ en ‘wind’ onvoldoende rekening wordt gehouden met natuur en landschap.

12 januari 2021 – De snelle opkomst van windmolens en zonneparken heeft grote gevolgen voor het landschap. Steeds vaker wordt aan Het Groninger Landschap gevraagd wat ons standpunt hierover is. Ook voor ons is dit een zoektocht. We zien de noodzaak om over te schakelen van fossiele naar duurzame energie. Maar we zien ook dat er bij de huidige snelle ontwikkeling van ‘zon’ en ‘wind’ onvoldoende rekening wordt gehouden met natuur en landschap.

Het Groninger Landschap pleit voor een breder maatschappelijk debat over de vraag hoe de energietransitie in goede banen geleid kan worden. Met niet alleen meer aandacht voor natuur en landschap, maar ook voor de leefbaarheid van onze provincie en voor toekomstperspectief voor de landbouw. Uiteindelijk is het aan de politiek om op basis van inbreng vanuit de verschillende belangen tot een zorgvuldige afweging te komen. Onze rol in dit debat is om de belangen van natuur en landschap te behartigen, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties. Deze notitie geeft aan wat Het Groninger Landschap hierbij belangrijk vindt.