Opruimacties Waddenkust

Opruimacties Waddenkust

In de nacht van 1 op 2 januari heeft een containerschip ruim 270 containers boven het Duitse eiland Borkum verloren. Deze containers of de inhoud ervan spoelen aan op de Waddeneilanden en op onze kust.

De stranden en kwelders liggen bezaaid met verpakkingsmateriaal, speelgoed, schoenen en andere rommel. In drie containers zit de gevaarlijke stof peroxide. Een ramp voor ons prachtige Werelderfgoed Waddenzee.

Schoonmaakacties
Er zijn veel spontane opruimacties, ook langs de Groningse noordkust. In Groningen worden de opruimacties op de dijken en kwelders sinds 7 januari gecoördineerd. Ga niet zelfstandig de kwelders op maar sluit je aan bij eventuele georganiseerde acties. Kijk ook op de site van de Veiligheidsregio Groningen: www.veiligheidsregiogroningen.nl

Help mee
Waterschap Noorderzijlvest en Milieudienst Gemeente Groningen hebben langs de hele Groningse waddendijk containers en bigbags geplaatst om de rommel in te verzamelen.

  • Leg al het gevonden afval aan de binnenkant van de dijk langs de weg. De gemeente stuurt auto’s om alles op te halen, ze rijden het hele weekend en zo nodig ook daarna.
  • Er worden nog 280 zakken peroxide vermist. Wees voorzichtig als je er een vindt en meldt dit bij 112.
  • Zorg ervoor dat je je goed aankleedt wanneer je gaat helpen. Onderkoeling ligt al gauw op de loer. Let op elkaar!
  • Ga niet in het donker zoeken. Zorg dat je om 16:00 terug bent.

Wil je helpen bij een actie meld je dan aan bij het Zeehondencentrum Pieterburen: www.zeehondencentrum.nl of info@zeehondencentrum.nl

Op afgelegen en lastig bereikbare plekken zoals wadplaten en kwelders zoeken ervaren teams naar afval. In verband met de veiligheid van mensen en de rust van vogels, kunnen vrijwilligers alleen bij gecoördineerde opruimacties aansluiten.

Houd social media in de gaten en gebruik de hashtags #actiegroningernoordkust, #waddencleanup en #helpwad