Overlast grondtransport Polder Breebaart

Overlast grondtransport Polder Breebaart

In Polder Breebaart vindt momenteel een natuurherstelproject plaats.

In Polder Breebaart vindt momenteel een natuurherstelproject plaats. Overtollig slib uit dit natuurgebied van Het Groninger Landschap wordt via een pijpleiding naar de kleirijperij op de Dollardkwelders vervoerd. Dit slib wordt na enkele jaren rijpen gebruikt als grondstof voor de nieuwe brede Dollarddijk.

Daarnaast wordt een broedeiland gemaakt voor kluten en sterns. Grond die daarbij vrijkomt is eigendom van de aannemer die het project uitvoert. De aannemer heeft een bestemming voor de grond gevonden in het havengebied van Delfzijl en volgt met de vrachtwagens de kortste route door Termunten, Termunterzijl en Borgsweer. De route loopt over de openbare weg waarvoor geen beperkingen gelden voor de zwaarte van het verkeer. Desalniettemin heeft het grondtransport tot overlast in deze dorpen geleid.

Het Groninger Landschap betreurt deze overlast, maar is hier formeel niet verantwoordelijk voor. In goed overleg met gemeente Delfzijl is toch besloten om naar een andere route te zoeken en de bijbehorende kosten te delen. Het verkeer rijdt nu om via Baamsum richting Delfzijl. Het eerste deel van de route, van Polder Breebaart langs de dijk en over de Abel Olsderweg in Termunten blijft dezelfde. Hier is geen alternatieve route voor beschikbaar.

De werkzaamheden in Polder Breebaart duren tot eind maart 2019.

RTV Noord: vrachtverkeer alsnog geweerd uit Termunterzijl en Borgsweer

Naar de projectpagina Polder Breebaart