Partner van de Nationale Postcode Loterij 2023

Als partner van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in alle provincies van Nederland. De provinciale Landschappen, waaronder Het Groninger Landschap, en provinciale Landschapsbeheerorganisaties zetten dit geld in om natuur, landschap en erfgoed voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

De provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer zijn de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers ontzettend dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt hen in staat natuur aan te kopen, in te richten en te beheren. De Landschapsbeheerorganisaties kunnen met deze bijdrage het unieke Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 58.000 groene vrijwilligers professioneel te ondersteunen met kennis, kunde en materieel.

Het Groninger Landschap

Dankzij de Nationale Postcode Loterij kunnen wij vele hectaren Groninger natuur veiligstellen voor nu en de toekomst, vrijwilligers ondersteunen in hun werk in de natuur en zorgen voor het behoud ontwikkeling van het karakteristieke Groninger landschap. Met de Nationale Postcode Loterij hebben we bijzondere projecten kunnen realiseren.