Petitie tegen aanleg vliegveld in Portugees pleistergebied grutto

Plannen vliegveld Lissabon rampzalig voor Nederlandse grutto's

Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt de grutto, onze nationale vogel. De Portugese Vogelbescherming (SPEA) verzet zich daartegen. Vogelbescherming Nederland steunt hen daarbij. Sinds vanmiddag staat er een petitie online waarmee iedereen de Portugese overheid kan oproepen af te zien van dit onzalige plan. Het Groninger Landschap roept iedereen op de petitie te ondertekenen.
(foto: Vogelbescherming, Jouke van Altenburg)

Uit het persbericht van Vogelbescherming Nederland:
SPEA en zes andere natuurbeschermingsorganisaties bereiden op dit moment juridische acties voor richting de Portugese overheid, die nog dit jaar wil beginnen met de aanleg van het nieuwe vliegveld in de monding van de Taag. In dat gebied verblijven op dit moment tienduizenden grutto’s, die aansterken in de rijstvelden bij de Portugese hoofdstad. 

Taagmonding onmisbare schakel
Daarmee is het gebied een onmisbare schakel van de grutto in de doortocht van West-Afrika naar de broedgebieden in Nederland. Het gebied is niet alleen van groot belang voor grutto’s maar ook voor veel andere vogelsoorten waaronder flamingo’s of doortrekkende lepelaars en ooievaars. In het gebied overwinteren ook vele tienduizenden watervogels zoals wintertalingen en zilverplevieren.

Leefgebied vernield
Bijna de helft van de Nederlandse gruttopopulatie – grofweg 33 duizend broedparen – maakt tijdens de trek gebruik van de rijstvelden en de natuurgebieden in de monding van de Taag. Vinden ze daar niet voldoende rust en hun voedsel, dan is de kans erg groot dat ze te zwak zijn om hun trektocht succesvol te volbrengen. De vraag rijst aldus of de inspanningen die Nederland levert om zijn nationale vogel van uitsterven te behoeden zin hebben als een ander EU-land het leefgebied van de grutto vernielt. Dat het gaat om een Natura2000 gebied, deert de Portugese regering blijkbaar niet.

Het besluit is vers en beroep is mogelijk. Maar haast is geboden om het plan te kunnen tegenhouden. Naast de rechtsgang in Portugal wordt ook de Europese Commissie om een uitspraak in de kwestie gevraagd. Volgens SPEA zijn de milieueffecten nauwelijks afdoende onderzocht en lijken de compensatiemaatregelen om de schade te beperken gebouwd op drijfzand.

Vogelbescherming steunt verzet
Vogelbescherming Nederland steunt zusterorganisatie SPEA waar mogelijk in deze kwestie. Voor ons staat het vast dat het vliegveld op die plek niet mag worden aangelegd. Samen met Birdlife International bieden we SPEA juridisch en wetenschappelijk advies alsook financiële steun.

Het staat namelijk als een paal boven water dat een vliegveld aanleggen in een internationaal beschermd wetland enorm verstorend werkt op de natuur en bovendien gevaarlijk is: de kans is groot dat vliegtuigen in botsing zullen komen met grote groepen grutto’s en andere vogels. Door die herhaaldelijke verstoring, kunnen onze grutto’s waarschijnlijk niet snel genoeg aansterken en zijn mogelijk te laat in Nederland om jongen groot te krijgen. En dat terwijl juist het tijdig grootbrengen van genoeg kuikens het grote probleem is voor grutto’s in ons land.

Teken de petitie
De zaak wordt sterker naarmate er meer steun is voor de actie: daarom wordt iedereen opgeroepen de petitie tegen de komst van het vliegveld op zo’n kwetsbare plek te steunen.