Groningse inzending wint prijsvraag COA

Groningse inzending wint prijsvraag COA

Beeldbepalende boerderijen in Oost-Groningen hebben te maken met leegstand en langzaam verval. Na beëindiging van het agrarisch gebruik diende zich geen andere bestemming aan. Tegelijkertijd speelt de vraag hoe we asielzoekers en statushouders in Nederland huisvesten. Een prijsvraag van COA bood een prachtige kans om beide vraagstukken bij elkaar te brengen. Het Groninger Landschap en architectenbureau Onix NL namen het initiatief voor de inzending ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten’.

Het voorstel voorziet in herbestemming van monumentale of beeldbepalende boerderijen in Oost-Groningen tot kleinschalige huisvesting van asielzoekers. Zij steken zelf de handen uit de mouwen om leegstaande boerderijen om te vormen tot een woon-werkgemeenschap met ruimte voor ondernemerschap. Deze vorm van huisvesting verbetert de kansen op integratie, geeft een goede herbestemming aan monumentale boerderijen en helpt bij het overeind houden van voorzieningen in het krimpgebied Oost-Groningen.

In de eerste jaren zullen vooral asielzoekers gehuisvest worden, op termijn bieden de ‘nieuwe erven’ ook ruimte voor statushouders, starters of ouderen. Uit 366 inzendingen werd deze inzending door een jury onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade als één van de zes winnaars gekozen.

Het idee is gevisualiseerd aan de hand van twee leegstaande boerderijen aan de Hoofdweg in Bellingwolde. Of en waar het idee uiteindelijk gerealiseerd wordt, is afhankelijk van nader overleg tussen de initiatiefnemers, het COA en gemeenten in Oost-Groningen.

De inzending ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten’ staat op de site van Onix NL.