Project Nieuwe toekomst steenfabriek Rusthoven uitgesteld

1 november, Appingedam – De realisatie van het project ‘Nieuwe toekomst steenfabriek Rusthoven’ verschuift naar 2022. In overleg met Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen zijn de werkzaamheden uitgesteld. De voorziene afsluiting van de ringoven was niet optimaal voor de functie van winterverblijf voor vleermuizen. Beide organisaties zoeken nu samen naar andere mogelijkheden. Het Groninger Landschap verwacht dat het project ‘Nieuwe toekomst steenfabriek Rusthoven’ eind 2022 is afgerond.

Het Groninger Landschap is sinds 2019 eigenaar van het terrein van voormalig steenfabriek Rusthoven. Na een periode van zorgvuldig onderzoek is het terrein in 2020 en 2021 volledig opgeruimd en gesaneerd. Aan het eind van afgelopen zomer zou worden gestart met de inrichting van het terrein om de bijzondere locatie voor zowel bezoekers als vleermuizen toegankelijk te maken. Het terrein wordt in de plannen ontsloten middels een wandelroute over het voormalige fabrieksterrein. De ringoven zelf wordt afgesloten voor bezoekers. Alleen onder begeleiding van een gids kan de ringoven bezocht worden.

De voorziene afsluiting van de ringoven met cortenstalen deuren stuit nu echter op problemen. Het materiaal is van dermate invloed op de leefomgeving van vleermuizen dat het niet verstandig is om de plannen door te zetten. De ringoven is vanaf halverwege de herfst het domein van de vleermuizen en vanaf dat moment niet toegankelijk voor mensen. Hierdoor werd de tijd te kort om de werkzaamheden af te ronden in 2021. Daarom is besloten alle werkzaamheden uit te stellen tot meteen na het volgende broedseizoen, in de zomer van 2022.

Nieuwe bewoners ringoven

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is de ringoven bevolkt geraakt met verschillende soorten vleermuizen. Uit een onderzoek in 2013 blijkt het grote belang van het terrein voor de nieuwe bewoners van de steenfabriek Rusthoven.

Gedurende drie nachten hebben twee detectoren op het terrein een kleine duizend geluidsopnames verzameld. Analyse hiervan leverde op dat er op het terrein in totaal zeven soorten vleermuizen foerageerden, waaronder de drie soorten die al bijna dertig jaar de ringoven als winterverblijf gebruiken. Waargenomen zijn Baardvleermuis, Meervleermuis, Watervleermuis, alsmede Gewone en Ruige Dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Laatvlieger. Allen beschermde diersoorten. De ringoven is van grote betekenis als overwinteringsplek voor vleermuizen.

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis