Provincie Groningen investeert in natuureducatie basisscholen

Iedere leerling in groep 5 en 6 met een buitenles de natuur laten beleven!

De provincie Groningen kent een subsidie toe van € 130.625,- voor natuureducatie in Groningen. Zes Groninger natuurorganisaties waaronder Het Groninger Landschap willen de groepen 5 en 6 van de basisscholen met excursies en andere buitenactiviteiten een unieke natuurbeleving geven.

Het is een gezamenlijke wens van Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieufederatie, Natuurmonumenten en het IVN om álle basisschoolleerlingen een unieke natuurbeleving te laten meemaken. Dit gebeurt tijdens een buitenles, waarbij de leerlingen bezig zijn met landschap, natuur en duurzaamheid. Wanneer kinderen op jonge leeftijd met de natuur in aanraking komen, zien ze later in hun leven de waarde ervan beter in, is de gedachte.

Buitenles verzorgd door vrijwilligers
De buitenles vindt plaats in de buurt van de school en wordt voorbereid en begeleid door vrijwilligers die verbonden zijn aan de groene organisaties. Hiervoor worden nieuwe vrijwilligers opgeleid en structureel bijgeschoold. Het is de bedoeling dat de buitenles standaard in het curriculum van de scholen wordt opgenomen.

Er zal volgend jaar gestart worden in Westerwolde. De bedoeling is om dit vervolgens in drie jaar uit te breiden naar de hele provincie. De coördinatie, werving van scholen en loketfunctie wordt uitgevoerd door het IVN.

Natuurededucatie bij Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap is al langer actief om basisschoolleerlingen te betrekken bij natuur en landschap. Op scholen worden natuurlessen gegeven en veel schoolklassen komen op bezoek bij onze bezoekerscentra. Op ruim een derde van de basisscholen in de provincie Groningen is Het Groninger Landschap actief.