Radiobaken verstoort weidevogels

Radiobaken verstoort weidevogels

In de Onnerpolder wordt momenteel gebouwd aan een nieuw radiobaken voor Groningen Airport Eelde.

Dit nieuwe baken is nodig voor de verdere ontwikkeling van dit vliegveld. Net als het oude baken staat het nieuwe baken midden in één van de beste weidevogelgebieden van Groningen, de Onnerpolder in het Hunzedal. Het nieuwe baken wordt twee keer zo hoog en vier keer zo breed als het huidige baken. Een dergelijk bouwwerk heeft een blijvend effect op de weidevogels als de grutto, omdat weidevogels niet graag broeden in de directe omgeving van zo’n bouwwerk. Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap hebben samen bezwaar aangetekend tegen de ontheffing van provincie Groningen. Deze organisaties zijn van mening dat er compensatie plaats moet vinden voor de weidevogels. Dat kan door elders in de Onnerpolder optimaal weidevogelgebied te ontwikkelen met een oppervlak van ongeveer vijf hectare. De bezwaren zijn toegelicht in een hoorzitting van de provinciale bezwarencommissie en de uitspraak wordt op korte termijn verwacht.