Reactie op berichtgeving bevers

De beslissing om naar de rechter te stappen ligt bij het Openbaar Ministerie

Haren, 8 december 2020 – In de media zijn vandaag berichten verschenen over een strafzaak tegen waterschap Hunze & Aa’s over het vangen van bevers in klemmen die zijn bedoeld voor muskusratten. Hierin wordt aangegeven dat natuurorganisaties een rechtszaak zijn begonnen, maar dat is onjuist. De beslissing om naar de rechter te stappen ligt bij het Openbaar Ministerie. Bij het onderzoek heeft het OM gebruik gemaakt van aanvullend onderzoek door boa’s van de natuurorganisaties. Een dergelijk onderzoek vindt plaats onder geheimhouding en de natuurorganisaties kunnen hierover niet in overleg treden met het waterschap.

Het Groninger Landschap is geschrokken van de bevinding dat er gebruik wordt gemaakt van onbeschermde klemmen in leefgebied van bevers en otters. Dit levert een ongewenst en onnodig risico op voor deze beschermde dieren. De Unie van Waterschappen heeft een ‘Ecologisch Werkprotocol voor muskus- en beverratbestrijding’ opgesteld met duidelijke richtlijnen voor de wijze waarop bestrijding van muskusratten moet plaatsvinden in leefgebieden van bevers. Los van de uitspraak van de rechter willen we graag op korte termijn in overleg met het waterschap om tot duidelijke afspraken te komen over de wijze waarop het waterschap muskus- en beverratten bestrijdt in leefgebied van de bever.

Kennis maken?

Kennis maken met Het Groninger Landschap? Lees ons kwartaalblad Golden Raand.
Vraag ‘m nu gratis aan!


Bestel gratis