Realisatie uitkijkpunt Kleine Polder uitgesteld

25 oktober 2021, Termunterzijl – Het Groninger Landschap is in september 2021 gestart met de herinrichting van de Kleine Polder in Termunterzijl. Tijdens dit project worden natuur en recreatie samengebracht.  De werkzaamheden gaan tot dusver voorspoedig. De realisatie van het uitkijkpunt is echter uitgesteld.

Reden hiervoor is dat de kosten voor de fundering van het uitkijkpunt aanzienlijk hoger zijn dan in eerste instantie begroot. De oorzaak hiervoor is tweeledig. Ten eerste zijn de prijzen van bouwmaterialen afgelopen jaar flink gestegen. Tevens krijgt een uitkijkpunt dat boven de dijk uitsteekt te maken met een hoge windbelasting. Om dit op te vangen is een sterke fundering noodzakelijk. Echter, de grond in de Kleine Polder is dermate slecht, dat ook hierdoor de kosten voor de fundering stijgen. Hierdoor heeft Het Groninger Landschap besloten de realisatie van het originele ontwerp van het uitkijkpunt uit te stellen tot hier een passender voorstel voor is. De culturele ontwikkelorganisatie Sense of Place is samen met de kunstenaars van Observatorium uit Rotterdam terug naar de tekentafel met de oorspronkelijke voorwaarden voor een uitkijkpunt in de polder. Het Groninger Landschap verwacht begin 2022 een nieuw ontwerp voor het uitkijkpunt in de Kleine Polder te kunnen presenteren.

 

Recreatie en natuur

De Kleine Polder is in 2017 overgedragen aan Het Groninger Landschap. In de definitieve plannen wordt er een overgang gecreëerd tussen water en land, tussen zout en zoet.

Het westelijke deel blijft grotendeels zoals het is. In lijn met de wens van omwonenden wordt het strand bij de zwemplas uitgebreid, komt er een wandelpad rondom het gebied en er komt een speeleiland. Voor de invulling hebben kinderen en ouders van kindcentrum Qworzo in Woldendorp wensen en ideeën kunnen aandragen. Op het tweede eiland vanaf het westen komt het uitkijkpunt.

Eems, Dollard, Gemeente Delfzijl

Aan de oostzijde worden natuureilanden ontwikkeld voor vogels om te broeden en te rusten bij hoogwater. Eén eiland wordt ingericht met riet, op de andere wordt een plas-dras situatie gecreëerd. Voor vissen worden tussen de eilanden waterplanten, kiezels en flauwe oevers aangebracht. Aan de noordkant van het gebied wordt struweel aangeplant. Meidoorn, duindoorn en vlier maken het gebied aantrekkelijk voor overtrekkende vogels en op het meest oostelijke natuureiland komt een oeverzwaluwwand.

De grondwerkzaamheden zijn voor 90% afgerond en de inrichting van de eilanden staat op het punt van beginnen.

Het project Herinrichting Kleine Polder is een onderdeel van Eems-Dollard 2050.